رده:شناخت در گیاه

شناخت گیاهی، همان مطالعه ظرفیت‌های ذهنی گیاهان می‌باشد.