رده:فرانسه در دهه ۱۸۲۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۲۰ (میلادی) در فرانسه هستند.