رده:فرانسه در دهه ۱۸۸۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۸۰ (میلادی) در فرانسه هستند.