رده:مجموعه‌های تلویزیونی ایرانی پایان‌یافته در ۲۰۰۹ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ایران دارند و در سال ۲۰۰۹ میلادی پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در ایران پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.