رده:مجموعه‌های تلویزیونی ترکی پایان‌یافته در ۲۰۱۴ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ترکیه دارند و در سال ۲۰۱۴ میلادی پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در ترکیه پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.