رده:مجموعه‌های تلویزیونی روسی آغازشده در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور روسیه داشته و در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده‌اند. برای مثال، در سال‌های میان ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در روسیه پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰