رده:مجموعه‌های تلویزیونی روسی آغازشده در دهه ۲۰۱۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور روسیه داشته و در دههٔ ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده‌اند. برای مثال، در سال‌های میان ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در روسیه پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰
 • ۲۰۶۰
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵
 • ۲۶

زیررده‌ها

این ۲ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲ زیررده است.