رده:مجموعه‌های تلویزیونی کانادایی بر پایه دهه (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کانادا داشته و برای نخستین بار در یک دههٔ مشخص پخش شده‌اند.
مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کشوری دیگر داشته‌اند و بعداً تنها در کانادا پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.