ویکی‌پدیا:رده نگهدارنده

رده‌های نگهدارنده رده‌هایی هستند که به‌جای مقاله‌ها، تنها دربردارندهٔ زیررده هستند. این زیررده‌ها به‌طور معمول خودشان دربردارندهٔ مقاله‌ها خواهند بود.

برای مثال، رده:نوازندگان درامز بر پایه ملیت یک رده نگهدارنده است و تنها دربردارندهٔ زیررده‌هایی نظیر رده:نوازندگان درامز اهل بریتانیا است. مقاله‌هایی پیرامون هر شخص نوازندهٔ درامز در زیررده‌های این ردهٔ نگهدارنده قرار گرفته‌اند. برای مثال، نوازندگان درامز اهل بریتانیا در زیرردهٔ نوازندگان درامز اهل بریتانیا یا زیررده‌هایی در سطوح پایین‌تر از درخت رده قرار می‌گیرند.

تبدیل به ردهٔ نگهدارنده به فرایندی گفته می‌شود که در آن یک ردهٔ معمولی به‌واسطهٔ تفکیک کردن آن با کمک خصوصیت‌ها و معیارهای دیگر، به یک ردهٔ نگهدارنده تبدیل می‌شود. برای مثال، ملیت را می‌توان به‌عنوان یک معیار مد نظر قرار داد؛ درست مانند مثال نوازندگان درامز که در بالا ذکر شد.

جستارهای وابسته ویرایش