رده:مسجدهای کامل‌شده در دهه ۱۹۵۰ (میلادی)

این رده برای مسجدهای کامل‌شده در دهه ۱۹۵۰ میلادی است.