رده:موسیقی در دهه ۱۷۲۰ (میلادی)

موضوعاتی که به‌طور احتصاصی با موسیقی در دههٔ ۱۷۲۰ میلادی، یعنی سال‌های ۱۷۲۰ تا ۱۷۲۹، مرتبط هستند.