رده:هند در دهه ۱۹۵۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۹۵۰ (میلادی) در هند هستند.