رده:وبگاه‌های فارسی‌زبان

این رده دربارهٔ وب‌گاه‌های فارسی‌زبان است. رده:وب‌گاه‌های ایرانی، رده:وب‌گاه‌ها در ایران و رده:وب‌گاه‌ها در افغانستان را نیز بنگرید.