رده:ورزش اروپا در دهه ۱۸۸۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در اروپا در دهه ۱۸۸۰ (میلادی) است.