رده:ورزش اروپا در دهه ۱۹۴۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در اروپا در دهه ۱۹۴۰ (میلادی) است.