رده:پرتغال در دهه ۱۵۲۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۵۲۰ (میلادی) در پرتغال هستند.