رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹.