رده:کتاب‌های غیرداستانی دهه ۱۸۶۰ (میلادی)

کتاب‌های غیرداستانی نوشته‌شده یا منتشرشده در دههٔ ۱۸۶۰ میلادی.