رده:گروه‌های موسیقی تشکیل‌شده در ۱۹۶۵ (میلادی)

این رده برای گروه‌های موسیقی تشکیل‌شده در سال ۱۹۶۵ میلادی است.

 • ۱۹۱۰
 • ۱۹۲۰
 • ۱۹۳۰
 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰