رسانا

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رسانا یا رسانش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیزیک

ویرایش