باز کردن منو اصلی

رسانای الکتریکی

ماده یا شی‌ای که جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد

به هر ماده‌ای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی می‌گویند. دانشمندان معتقدند علت اصلی رسانا بودن[گرمایی و الکتریکی] برخی مواد این است که الکترون‌های آن‌ها می‌توانند به راحتی از اتم خارج شوند و به حرکت در بیایند. یک سیم فلزی یک هادی الکتریکی معمول است. (در هادی‌های مایع مانند آب نمک یونها هستند که حرکت می‌کنند).[۱]

رساناهای متداول از سیم مسی تقریباً خالص و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می‌شوند. سطح مقطع رساناها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد در اندازهای گوناگون و شکلهای متفاوت درست می‌شود.

اگر اتمی در لایهٔ آخر خود ۱ یا ۲ الکترون داشته باشد آن رسانا خواهد بود.

بهترین رساناهای الکتریکی به ترتیب نقره، مس، طلا، آلومینیوم هستند.

رسانایی الکتریکی فلزات

براساس مطالعه دانشمندان و فرضیه‌ها و نتایج،آنها فلزات را از نظر رسانایی به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱-فرومغناطیس ۲-دیامغناطیس ۳-پارامغناطیس

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش