رسانای الکتریکی

ماده یا شی‌ای که جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد

رسانای الکتریکی به هر ماده‌ای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد گفته می‌شود. دانشمندان معتقدند علت اصلی رسانا بودن[گرمایی و الکتریکی] برخی مواد این است که الکترون‌های آن‌ها می‌توانند به راحتی از اتم خارج شوند و به حرکت در بیایند. یک سیم فلزی یک هادی الکتریکی معمول است. (در هادی‌های مایع مانند آب نمک یون‌ها هستند که حرکت می‌کنند).[۱] رسانایی الکتریکی مواد مختلف با هم بسیار متفاوت است

معمولی‌ترین رسانای الکتریکی یک فلز است که دلیل آن وجود الکترون‌های آزاد در پیوند فلزی است.

رساناهای متداول از سیم مسی تقریباً خالص و انعطاف‌پذیری کافی یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می‌شوند. سطح مقطع رساناها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد در اندازهای گوناگون و شکل‌های متفاوت ارائه می‌شود.

از رساناهای الکتریکی نقره، مس، طلا، آلومینیوم هستند.

استفاده از طلا «در وسایل الکترونیکی» گاهی به دلیل رسانایی بالا و نیز مقاومت زیاد در برابر خوردگی است. فلزاتی مثل نقره و مس، رساناهایی هستند که در برابر خوردگی در مواردی مقاومت طلا را ندارند.

رسانایی الکتریکی فلزات

براساس مطالعه دانشمندان و فرضیه‌ها و نتایج،آنها فلزات را از نظر رسانایی به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱-فرومغناطیس ۲-دیامغناطیس ۳-پارامغناطیس

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش