اثر گرد کانی که از کشیده شدن آن بر روی چینی بی‌لعاب (مانند پشت نعلبکی) به دست می‌آید را اصطلاحاً رنگ خاکه می‌نامند که در بسیاری از موارد می‌تواند در شناسایی کانی مفید باشد. بین رنگ خاکه و رنگ کانی لزوماً رابطه‌ای وجود ندارد و کانی‌های دارای رنگ یکسان ممکن است رنگ خاکه متفاوتی به‌جای بگذارد و بلعکس.
مثلاً پیریت و طلا دارای رنگ زرد طلایی هستند ولی رنگ خاکه پیریت سیاه و رنگ خاکه طلا، زرد طلایی می‌باشد. معمولاً رنگ خاکه‌های غیرفلزی اثر بی‌رنگ یا بسیار روشنی از خود به‌جای می‌گذارند و کانیهای فلزی رنگهای تیره‌تری را ایجاد می‌کنند. سختی چینی بی لعاب در مقیاس موس حدود ۷ است بنابراین نمی‌توان از رنگ خاکه کانی‌هایی که سختی ۷ و بیشتر از ۷ دارند استفاده نمود.

منبعویرایش