رهام مهران

سردار ایرانی

رهام (از خاندان مهران) از نظامیان دوره ساسانی و سرپرست شاه پیروز یکم بود.

وی پس از مرگ یزدگرد دوم پسر کوچک وی پیروز یکم را در نبرد با برادرش هرمزد سوم یاری داد و او را بر تخت پادشاهی ساسانیان نشانید. [۱]

منابعویرایش

  1. پورشریعتی، پروانه (۲۰۰۸). افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی. صص. https://books٫google٫com/books?id=I-xtAAAAMAAJ.