روان داروشناسی

روان داروشناسی (به انگلیسی: Psychopharmacology) به بررسی علمی اثرات دارویی بر روی سیستم خلق، حواس، تفکر و رفتار می پردازد و از این نظر با روان داروشناسی اعصاب (به انگلیسی: Neuropsychopharmacology) (با تمرکز بر اثرات دارویی بر روی یاخته های عصبی) در تمایز می باشد. [۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش