رودهای استان فارس

از مهم‌ترین رودخانه‌های استان فارس، می‌توان به رودخانه‌های شادکام، فهلیان، تنگ شیو، تیرمردان ، شکستیان ، قره آغاج، شش پیر، پیرآب، کر، سیوند، چوبخله، شور جهرم، شور لار، مهران شور، فیروز آباد(شور دهرم)، پلوار، خشک، دالکی، موند (مند)، گله دار، کر سیاه ، و اوجان اقلید اشاره کرد.

شوردهرم_ فروردین ۱۳۹۴

رودخانه شادکام

ویرایش

این رودخانه که در گذشته به نام رودخانه ساریاتن مشهور بود، از چشمه‌ای به همین نام در ارتفاعات کوه آلمالیجه سرچشمه می‌گیرد و پس از آبیاری دشت نمدان، به دریاچه کافتر می ریزد.

رودخانه فهلیان

ویرایش

این رودخانه که مهم‌ترین رودخانه شهرستان ممسنی است، از به هم پیوستن رودخانه شش پیر و رودشیر به وجود آمده است که پس از عبور از کنار کوه قلعه سفید، وارد منطقه فهلیان می‌شود .

رودخانه تنگ شیو

ویرایش

این رودخانه از کوه‌های کهگیلویه و بویر احمد سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی، در خاک کهگیلویه وارد منطقه ممسنی می‌شود و در دهستان رستم به رودخانه فهلیان می‌پیوندد.

رودخانه آغاج

ویرایش

این رودخانه از دامنه کوه تابسک در دهستان دشمن زیاری سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از میان دره‌ای در ناحیۀ شمال غربی شیراز، در حوالی چهل چشمه از منطقه ممسنی خارج می‌شود.

رودخانه رودشیر

ویرایش

این رودخانه کوچک از کوه‌های منطقه جاوید سرچشمه می‌گیرد و در دهستان جاوید جریان می یابد و پس از طی مسافتی به رودخانه شش پیر در شهرستان ممسنی می‌ریزد.

کر سیاه

ویرایش

این رودخانه از روستای منصوراباد و خنیمه واقع در رستم شهرستان ممسنی سرچشمه گرفته و به رودخانه تنگ شیو میریزد.

منابع

ویرایش