باز کردن منو اصلی
روزنامهٔ پیام رئیس جمهور و خبر توقیف روزنامه انقلاب اسلامی

روزنامهٔ انقلاب اسلامی، روزنامه‌ای است که با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ابوالحسن بنی‌صدر و به‌سردبیری علیرضا نوبری منتشر می‌شد. پس از انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به‌ریاست جمهوری، علیرضا نوبری از طرف او به‌ریاست کلی بانک مرکزی منصوب و محمد جعفری به‌مدیر مسئولی و سید جمال‌الدین موسوی به‌سردبیری روزنامهٔ انقلاب اسلامی انتخاب شدند.

نخستین شمارهٔ این روزنامه، روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ منتشر شد. انتشار این روزنامه تا ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۰ ادامه داشت.

محتویات

نام روزنامهویرایش

نام‌های متعددی برای روزنامه پیشنهاد شد. از جمله توحید، انقلاب اسلامی، طلوع فجر، عدالت، آزادی و رسالت. سه نام توحید، انقلاب اسلامی و رسالت انتخاب شدند و بنی‌صدر برای احترام به‌نظر آیت‌الله خمینی، این سه نام را به‌وی پیشنهاد کرد و نظر او را برای انتخاب روزنامه جویا شد. آیت‌الله خمینی نام انقلاب اسلامی را پسندید.[۱]

توقیف روزنامهویرایش

این روزنامه به‌دستور آیت‌الله بهشتی و با حکم اسدالله لاجوردی توقیف شد. آخرین شمارهٔ این روزنامه، که پانصد و پنجاه و هفتمین شمارهٔ آن بود، به‌تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ منتشر شد.[۱]

پانویسویرایش

پیوند به بیرونویرایش

وبگاه روزنامهٔ انقلاب اسلامی