روزنامهٔ دِبا (به فرانسوی: Journal des débats) روزنامهٔ فرانسوی است که از ۱۷۸۹ تا ۱۹۴۴ به چاپ رسید. این روزنامه همانگونه که از نامش پیداست (دِبا = مباحثه)، دیدگاه‌های گوناگون را در کشورداری و ادبیات بازگو می‌کرد.

پاگشایی روزنامه

ویرایش

این روزنامه را گولتیه دو بیوزا در ۱۷۸۹ راه‌اندازی کرد. او شور نمایندگان را از مهستان بر سر داتنامهٔ همایش وزیران در شمارهٔ نخست روزنامه به چاپ رساند.