مجلس (روزنامه)

(تغییرمسیر از روزنامه مجلس)

روزنامه مجلس نخستین روزنامه پارلمانی ایران بود که در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (۸ شوال ۱۳۲۴) یعنی پنجاه روز بعد از تأسیس مجلس شورای ملی به چاپ رسید. این روزنامه در ۸ صفحه با کمک چاپ سربی انتشار می‌یافت و علاوه بر درج اخبار خارجی و داخلی ایران، تمامی مذاکرات انجام شده در مجلس شورای ملی را منعکس می‌کرد. امتیاز روزنامه به موجب فرمان مظفرالدین‌شاه به عهده میرزامحسن مجتهد (برادر صدرالعلما) و مدیریت آن با سید محمدصادق طباطبایی و سردبیری آن با ادیب‌الممالک فراهانی بود. در هر هفته ۴ شماره از این روزنامه منتشر می‌شد. قیمت هر شماره آن یک شاهی بود.

مجلس
سردبیرادیب‌الممالک فراهانی
بسامدروزانه
شمارگان۴ نسخه در هفته
چاپ‌کنندهمجلس شورای ملی
سال بنیانگذاریطهران-خیابان جلیل‌آباد
نخستین شماره۳ آذر ۱۲۸۵
کشورایران
زبانفارسی

منابعویرایش