روستاهای شهرستان نظرآباد

بخش مرکزیویرایش

دهستان سید جمال الدین

  • ابراهیم جیل
  • حسین اباد

دهستان احمد آبادویرایش

دهستان نجم آبادویرایش

بخش تنکمانویرایش

منابعویرایش

  • حسین عسگری، دشتی به وسعت تاریخ، تهران: نشر شهید سعید محبی، ۱۳۸۶
  • مرکز آمار ایران