باز کردن منو اصلی

بخش مرکزیویرایش

بخش تنکمانویرایش

منابعویرایش

  • حسین عسگری، دشتی به وسعت تاریخ، تهران: نشر شهید سعید محبی، ۱۳۸۶
  • مرکز آمار ایران