جوشین ممکن است در اشاره به موارد زیر باشد:

روستاها
  • جوشین (ورزقان) از روستاهای استان آذربایجان شرقی در دهستان جوشین بخش خاروانا شهرستان ورزقان
  • جوشین (جیرفت) روستایی از توابع بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت در استان کرمان
دهستان
  • دهستان جوشین از دهستان‌های استان آذربایجان شرقی است که در بخش خاروانا شهرستان ورزقان
جای‌های تاریخی
  • قلعه جوشین از قلعه‌های تاریخی شهرستان ورزقان در شمال استان آذربایجان شرقی
  • گورستان جوشین ۱ مربوط به هزاره اول قبل از میلاد، در شهرستان ورزقان، نزدیک قلعه جوشین
اندیس (معدن)‌ها
  • اندیس جوشین اندیس فلزی (مس) در حوالی شهر خانه خاتون استان کرمان
  • اندیس جوشین (۲) اندیس فلزی (مولیبدنیت) در حوالی شهر خانه خاتون استان کرمان