روستا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

روستا یکی از واحدها و تقسیمات جغرافیایی است و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

افرادویرایش

جای‌هاویرایش

فیلمویرایش

دیگرویرایش