روش دومارتن

دومارتن روشی برای تعیین اقلیم یک منطقه براساس درجهٔ حرارت و بارندگی سالانه است.

فرمولویرایش

(A=P/(T+10

ضریب خشکی دومارتن = A

میزان بارندگی سالانه به میلیمتر (P = (mm

درجه حرارات سالانه(T = (c

طبقه‌بندیویرایش

اقلیم مقدار عددی A
خشک A<۱۰
نیمه خشک
۱۰<A<۱۹٫۹
مدیترانه ای
۲۰<A<۲۳٫۹
نیمه مرطوب
۲۴<A<۲۷٫۹
مرطوب
۲۸<A<۳۴٫۹
بسیار مرطوب ۳۵<A[۱]

برای مثال برطبق محاسبات انجام شده در فرمول دومارتن مقدار A

=۵٫۹۲۴۴۳ برای کرمان بدست می‌آید، بنابراین اقلیم کرمان بر اساس طبقه‌بندی دومارتن خشک محسوب می‌شود.

منابعویرایش