باز کردن منو اصلی
The function ƒ is shown in blue and the tangent line is in red. We see that xn+1 is a better approximation than xn for the root x of the function f.

روش نیوتن که با عنوان روش نیوتن-رافسون نیز شناخته می‌شود، یک روش عددی تعین ریشهٔ یک تابع است.

فرض کنید تابعی (نمودار آبی) دارید که می‌خواهید ریشه (محل برخورد تابع با محور xها) آن را بیابید یا به اصطلاح آن را حل کنید. در روش نیوتن رافسون ابتدا x0 را به عنوان حدس اولیه وارد فرمول زیر می‌کنیم تا x1 بدست آید. به همین ترتیب ادامه می‌دهیم و این بار x1 را در فرمول قرار می‌دهیم.

به همین ترتیب خواهیم داشت:

هر چه تعداد دفعات تکرار بیشتر باشد x بدست آمده به ریشه نزدیک‌تر است.

منابعویرایش