رژیم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

رژیم مجموعه‌ای از شرایط، که اغلب سرشتی سیاسی دارند، گفته می‌شود.

رژیم همچنین ممکن است به یکی از شرایط زیر اشاره داشته باشد: