رگرسیون خطی ساده

در آمار، رگرسیون خطی ساده (به انگلیسی: Simple linear regression) یک مدل رگرسیون خطی با یک متغیر توضیحی است[۱][۲][۳] یعنی مربوط به نقاط نمونه دوبعدی با یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته (به‌طور متعارف، مختصات x و y در یک سیستم مختصات دکارتی) و یک تابع خطی (یک خط مستقیم غیرعمودی) را پیدا می‌کند که به دقت ممکن است، مقادیر متغیر وابسته را به عنوان تابعی از متغیر مستقل پیش‌بینی می‌کند. صفت ساده به این واقعیت اشاره دارد که متغیر نتیجه به یک پیش‌بینی‌کننده منفرد مرتبط است.

قانون اوکون در اقتصاد کلان نمونه‌ای از رگرسیون خطی ساده است. در اینجا متغیر وابسته (رشد تولید ناخالص داخلی) در یک رابطه خطی با تغییرات نرخ بیکاری فرض می‌شود.

منابع

ویرایش
  1. "Statistical Sampling and Regression: Simple Linear Regression". Columbia University. Archived from the original on 11 December 2017. Retrieved 2016-10-17. When one independent variable is used in a regression, it is called a simple regression;(...)
  2. Zou KH; Tuncali K; Silverman SG (2003). "Correlation and simple linear regression". Radiology (به انگلیسی). 227 (3): 617–22. doi:10.1148/radiol.2273011499. ISSN 0033-8419. OCLC 110941167. PMID 12773666.
  3. Altman, Naomi; Krzywinski, Martin (2015). "Simple linear regression". Nature Methods (به انگلیسی). 12 (11): 999–1000. doi:10.1038/nmeth.3627. ISSN 1548-7091. OCLC 5912005539. PMID 26824102.