نمائی از کشور سیلند

ریزکشور به کشوری تخیلی یا اینترنتی یا واقعی ولی کوچک یا استانی کوچک از یک کشور نامیده می‌شود. ریز ملت‌ها آن سرزمین‌هایی هستند که توسط حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

کشورهائی مانند جمهوری مولوسیا[۱] جمهوریلیبرلند. محصور در زمینی به مساحت ۵٫۸ هکتار زمین یا سیلند (سرزمین دریا)[۲] در ۵۵۰ متر زمین بر روی آب ایجاد شده‌انداما برخی ریزکشور تنها بر روی اینترنت هستند و وجود خارجی ندارند.

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش