باز کردن منو اصلی

ریک ریوردن

نویسنده آمریکایی

کتاب‌هاویرایش

مجموعه پرسی جکسون و خدایان المپویرایش

 1. دزد آذرخش (۲۰۰۵)
 2. دریای هیولاها (۲۰۰۶)
 3. نفرین تیتان (۲۰۰۷)
 4. نبرد هزارتو (۲۰۰۸)
 5. آخرین المپی (۲۰۰۹)

کتاب‌های فرعی پرسی جکسونویرایش

 1. پرونده دورگه (۲۰۰۹)
 2. خاطرات کمپ دورگه‌ها (۲۰۱۲)
 3. پرسی جکسون و خواننده آپولو (۲۰۱۳)
 4. پرسی جکسون و خدایان یونان (۲۰۱۴)
 5. پرسی جکسون و قهرمانان یونان (۲۰۱۵)
 6. اسرار کمپ دورگه (۲۰۱۷)
 7. کتاب رنگ آمیزی پرسی جکسون (۲۰۱۷)

مجموعه قهرمانان المپویرایش

 1. قهرمان گمشده (۲۰۱۱)
 2. پسر نپتون (۲۰۱۲)
 3. نشان آتنا (۲۰۱۳)
 4. خانه هادس (۲۰۱۴)
 5. خون المپی (۲۰۱۵)

مجموعه وقایع نگاری کینویرایش

 1. هرم سرخ (۲۰۱۰)
 2. سریر آتش (۲۰۱۱)
 3. سایه مار (۲۰۱۲)

مجموعه کراس اور جادوگران و دورگه‌هاویرایش

 1. پسر سوبک (۲۰۱۳)
 2. عصای سراپیس (۲۰۱۴)
 3. تاج پتولومی (۲۰۱۵)

مجموعه مجازات آپولوویرایش

 1. پیشگوی پنهان (۲۰۱۶)
 2. پیشگویی تاریک (۲۰۱۷)
 3. هزارتوی سوزان (۲۰۱۸)
 4. مقبره‌ی ستمگر (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹)

مجموعه مگنس چیسویرایش

 1. مگنس چیس و اساطیر آسگارد (۲۰۱۵)
 2. مگنس چیس و چکش ثور (۲۰۱۶)
 3. مگنس چیس و کشتی مردگان (۲۰۱۷)
 4. مگنس چیس و نه جهان(2018)
سی و نه سرنخویرایش
 1. هزارتوی استخوان (۲۰۰۸)
 2. کتاب سیاه از رازهای سوخته (۲۰۱۰)
 3. طلوع ویسپرها (۲۰۱۱)

تنها ایستادهویرایش

 1. بهار سرد (۲۰۱۴)

مجموعه ناواروویرایش

 1. تکیلای قرمز بزرگ (۱۹۹۷)
 2. قدم دوم گروه (۱۹۹۸)
 3. آخرین پادشاه تگزاس (۲۰۰۱)
 4. شیطان به آستین می‌رود (۲۰۰۲)
 5. پایین شهر (۲۰۰۴)
 6. مأموریت جاده (۲۰۰۵)
 7. جزیره سرکش (۲۰۰۸)

سایر کتاب‌هاویرایش

 1. پیش‌درآمدی بر داستان‌های قهرمانان یونان (۲۰۰۹)
 2. پیش‌درآمدی بر دورگه‌ها و هیولاها (۲۰۱۳و۲۰۰۹)

منابعویرایش