زباره

روستایی در ایران

زباره روستایی‌است از توابعِ بخش مرکزی شهرستان کنگان واقع در شهرستان کنگان استان بوشهر در جنوبِ ایران.

زباره
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانبوشهر
شهرستانکنگان
بخشبخش مرکزی شهرستان کنگان
  • محمد صدیق، عبدالرزاق، «صهوة الفارس فی تاریخ عرب فارس» ، چاپ اول، شارجه: چاپ خانه المعارف، ۱۹۹۳ میلادی به (عربی).