باز کردن منو اصلی

زبان‌های تبتی-برمه‌ای نام یکی از زیرشاخه‌های خانواده زبان‌های سینی-تبتی است.

زبان‌های تبتی-برمه‌ای
پراکنش:آسیای جنوب شرقی، آسیای شرقی، آسیای جنوبی
تبار:زبان‌های چینی-تبتی
  • زبان‌های تبتی-برمه‌ای
نیا:Proto-Tibeto-Burman
زیرگروه‌ها:
Dubious as TB: Digaro، Hruso, Kho-Bwa، Miji, Midzu، Puroik, Siangic
ISO 639-5:tbq
Lenguas tibeto-birmanas.png

زبان‌های تبتی-برمه‌ای:

و زبان‌های بسیار دیگری در آسیای جنوب‌شرقی.