زبان‌های سامی جنوبی

سامی جنوبی، یکی از سه رده‌بندی کلان در زبان‌شناسی سامی است، که دو تای دیگر سامی شرقی (برای نمونه:زبان اکدی) و سامی غربی (برای نمونه عربی، آرامی، عبری) است. سامی خود به عنوان شاخه‌ای از خانوادهٔ بزرگتر زبان‌های آفروآسیایی می‌باشد.

سامی جنوبی خود نیز به دو شاخهٔ اصلی بخش می‌شود:

منابعویرایش

  • زبان‌شناسی عربی: درآمدی تاریخی - تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبانهای سامی/ [تألیف] محمود فهمی حجازی؛ ترجمه حسین سیدی؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت): شرکت به نشر، ۱۳۷۹.