زبان جهانی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زبان جهانی ممکن است به این موارد اشاره داشته باشد: