باز کردن منو اصلی

زبیدات یکی از طوایف عرب خوزستان که علاوه بر ایران در کشورهای عراق، سوریه، یمن، فلسطین، عربستان سعودی منتشر است. زبیدات جمع زبید می‌باشد و فرد منسوب به این طایفه را زبیدی می نامند. افراد این طایفه با نام فامیلی زبید، زبیدی، زبیدات و زویداوی شناخته می‌شوند. زبیدات شاخه‌ای از قبیله مذحج می‌باشند. [۱]

منابعویرایش