زردپرگان راستین

تیره‌ای از گنجشک‌سانان
(تغییرمسیر از زردپره‌ایان)

زردپرگان راستین (Emberizidae) تیره بزرگی از پرندگان از راسته گنجشک‌سانان معمولاً در اندازه‌های کوچک است که معمولاً به نام «زردپره» شناخته می‌شوند و دانه‌خوار هستند و منقار مخروطی دارند و ۹ پر اولیه دارند. بیش از ۷۰ سرده در این تیره وجود دارد.

زردپرگان راستین (Emberizidae)
زردپره سرسیاه
(Emberiza melanocephala)
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان (Passeriformes)
زیرراسته: پرنده آوازخوان (Passeri)
تیره: زردپره‌ایان (Emberizidae)
Vigors, 1831
سرده‌ها

بیش از ۷۰

در اروپا بیش‌تر به نام زردپره شناخته می‌شوند و در امریکا به نام گنجشک امریکایی، هرچند که هم‌خانوادهٔ نزدیک گنجشکها (تیره Passeridae) نیستند.

جنس نر آن‌ها معمولاً بزرگ‌تر از ماده است.

آرایه‌شناسی

ویرایش

نتایج حاصل از یک مطالعه بیوشیمیایی اخیر نشان می دهد که Melophus و Latoucheornis ممکن است به اعضای مختلف زردپره‌های نمادین مربوط باشند و شاید باید در آن سرده قرار گیرند.

گنجشک‌های امریکایی و brush-finches, juncos و towhees

ویرایش

موارد زیر گروهی ظاهراً نزدیک به گنجشک‌های نئوتروپیک هستند که به نام brush-finch نیز شناخته می‌شوند:

longspurs و arctic buntings

ویرایش

سرده‌هایی که به جاهای دیگر تعلق دارند

ویرایش

بقیه زردپره‌ایان قدیمی در زیر فهرست شده‌اند. آن‌ها که یک گروه طبیعی را تشکیل نمی‌دهند، بیشتر به نظر می‌رسد به سرده‌های گوناگون فرخندگان تعلق داشته باشند، و بیشترشان اغلب به عنوان سهره‌های تاناگار شناخته می‌شوند.

منابع

ویرایش