زَریر از نام‌ها ایرانی و به معنی زرّین‌جوشن است.[۱]

این نام در اوستا به صورت زَیری‌وَیری (Zairivairi) آمده است و در زبان‌های غربی به شکل Zariadres و Zarēr ثبت شده‌است.

افرادی که این نام را داشتند:

منابع ویرایش

https://web.archive.org/web/20111117024734/http://www.iranicaonline.org/articles/personal-names-iranian-i

  1. مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، پاره نخست، رویهٔ ۲۷۳،ISBN 964-329-009-3