زغال‌ماهی نروژی

زغال‌ماهی نروژی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: روغن‌ماهی‌سانان
تیره: روغن‌ماهیان
گونه: T. finnmarchica
نام علمی
Theragra finnmarchica

زغال‌ماهی نروژی(نام علمی: Theragra finnmarchica) نام یک گونه از تیره روغن‌ماهیان است.

منابع