زمینی‌سازی مریخ

زمینی‌سازی مریخ یا ترافورم مریخ (انگلیسی: Terraforming of Mars) یک روند برانگاشتی است. زمینی‌سازی شامل یک پروژهٔ مهندسی سیاره یا پروژه‌های همزمان است، با هدف تبدیل سیاره مریخ از یک محیط ناسازگار و خصمانه برای زندگی به زمینی دیگر که بتواند به‌طور پایدار میزبان انسان‌ها و سایر اشکال زندگی باشد بی آنکه به محافظت یا مداخله نیاز باشد. این فرایند احتمالاً شامل بازسازی اقلیمی، در سطح و در جو موجود سیاره با کمک ابتکارهای مختلف منابع فشرده و نصب یک سیستم یا سیستم‌های جدید زیست‌محیطی است.

انگاشت هنری روند تغییر شکل و زمینی‌سازی مریخ

توجیه و دلیل برگزیدن مریخ به جای هدف‌های بالقوهٔ تراسازی دیگر شامل: وجود وجود آب و پیشینهٔ زمین‌شناسی آن است که نشان می‌دهد زمانی مریخ از داشتن جو متراکمی شبیه به جو زمین برخوردار بوده‌است. دشواری‌ها و خطرها شامل جاذبهٔ کم، نور سطحی کم نسبت به زمین و کم بودن میدان مغناطیسی است.

در مورد اینکه آیا فناوری کنونی می‌تواند این سیاره را قابل سکونت کند اختلاف نظرهایی وجود دارد. اعتراض‌های دیگر شامل نگرانی‌های اخلاقی در مورد اصلاح شکل و هزینهٔ قابل توجهی است که چنین تعهدی دربر خواهد داشت. دلایل طرف‌داران زمینی سازی سیاره شامل کاهش نگرانی‌های موجود در مورد استفاده و کاهش یافتن منابع در زمین و استدلال‌هایی است که تغییر وضعیت و استقرار متعاقب در آن یا به صورت همزمان در سایر سیاره‌ها احتمال انقراض بشریت را کاهش می‌دهد.

چالش‌ها و محدودیت‌هاویرایش

 
This diagram shows the change in the atmosphere escaping from Mars if it was close to the average temperature on Earth. Mars is thought to have been warm in the past (due to evidence of liquid water on the surface) and terraforming would make it warm again. At these temperatures oxygen and nitrogen would escape into space much faster than they do today.

جستارهای وابستهویرایش

سفر انسان به مریخ اسکان بشر در مریخ

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش