زن میگسار (انگلیسی: The Bacchante) نقاشی رنگ روغن بر روی بوم کرباس از نقاش هنرمند رئالیسم فرانسه، گوستاو کوربه است که تاریخ دقیق ترسیم آن مشخص نیست. این احتمال وجود دارد که میان سال‌های ۱۸۴۴ تا ۱۸۴۷ طرح گردیده باشد.

زن میگسار
هنرمندگوستاو کوربه
سالبدون تاریخ مشخص (میان ۱۸۴۴ و ۱۸۴۷)
موادرنگ روغن بر روی کرباس
ابعاد
۶۵ cm × ۸۱ cm (۲۶ اینچ × ۳۲ اینچ)
مکانبنیاد رائو، کلن

منابع

ویرایش