زهرواره یا توکسوئید (به انگلیسی: toxoid)مایعی که از زهرابه( توکسین) ای که ارگانیسمهای عفونی خطرناک مانند میکروبهای کزاز و دیفتری آن را تولید می‌کنند و با روشهای شیمیایی بی‌ضرر می‌شود، بی‌انکه فعالیت پادگنی خود رااز دست بدهد .

زهرواره با تزریق به بدن انسان موجب ایمنی در برابر زهرابه(توکسین) میکروب می‌شود مانند زهرواره کزاز .

جستارهای وابستهویرایش

زهرابه

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی