زوتیک حزبی سیاسی در استان باسک اسپانیاست. این حزب در 1991 از طریق ادغام جنبش کمونیست اسکادی و یک حزب دیگر ایجاد شد. در درون زوتیک جریانی هست که طرفدار دبیرخانهٔ متحد انترناسیونال چهارم است.

زوتیک

Stand up
بنیان‌گذاریMarch 1991
انحلال و برچینشDecember 11, 2009
ادغام ازCommunist Movement of Euskadi
Liga Komunista Iraultzailea
پسینGorripidea
روزنامهHika
شاخه جوانانHautsi (1991-2000)
Zutik Gazteok (2000-2011)
مرام سیاسیسوسیالیسم انقلابی
ضدسرمایه‌داری
Basque self-determination
فمینیسم
محیط‌زیست‌گرایی
Republicanism
طیف سیاسیRadical left
وابستگی ملیEuskal Herritarrok (1999-2000)
وابستگی بین‌المللیچپ ضدسرمایه‌داری اروپا

اعضای Zutik یک بار در لیست های انتخاباتی Euskal Herritarrok (EH) شرکت کردند، اما در انتخابات عمومی اسپانیا در سال 2004، Zutik به همراه آرالار یک پلتفرم انتخاباتی گذاشت. هر دو مخالف خشونت ETA بودند.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی