زیاگان

مجموعهٔ گونه‌های جانوری که در یک منطقهٔ جغرافیایی و در دوره‌ای معین زندگی می‌کنند

زیاگان[۱] (به انگلیسی: fauna) یا زیا مجموعهٔ گونه‌های جانوری‌ای هستند که در دوره‌ای معین در یک منطقهٔ جغرافیایی می‌زیستند.

دسته‌بندی ویرایش

 • کلان‌زیاگان (Megafauna)
 • درشت‌زیاگان (Macrofauna) (جانداران کف دریا و خاک‌زی بزرگتر از ۰٫۵ میلی‌متر)
 • نیمه‌بزرگ‌زیاگان (Meiofauna) (در جانداران آب شیرین و دریا)
 • میان‌زیاگان (Mesofauna)
 • ریززیاگان (Microfauna)
 • روزیاگان (Epifauna)
 • درزیاگان (Infauna)
 • آب‌زیاگان (Stygofauna)
 • زیاگان آب شیرین (Limnofauna)
 • غارزیاگان (Troglofauna)
 • پنهان‌زیاگان (Cryptofauna)
 • سرمازیاگان (Cryofauna)
 • فرازیاگان یا بیگانه‌زیاگان (Xenofauna)

پی‌نوشت و منبع ویرایش

 1. «زیاگان» [زیست‌شناسی- علوم جانوری] هم‌ارزِ «fauna»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر چهارم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱ (ذیل سرواژهٔ زیاگان)